جشنواره نونهالان استان  

سلام در تاریخ 14/6/96جشنواره نونهالان استان جهت حضور در جشوارن کشور که در کردستان شهرستان بانه برگزار میگردد نفرات برتر6نفر انتخاب شدند انتخاب شدند.
1-مهدی وکیلی از اصفهان (انتخاب شد)
2-امیر علی میر آبادی از اصفهان(انتخاب شد)
3-سامان امیری از اصفهان
4-محمد مبین رضائی از اصفهان
5-ابوا لفضل سلمانیان از فلاورجان
6-حسین حیدر پور از نجف اباد
علی ابراهیمی از نجف اباد
8-محمد حسن ایمانیان از نجف اباد
9-ابوالفضل سلیمانی بابادی از زرین شهر
10اشکان باقری از شاه

ادامه مطلب  

جشنواره نونهالان استان  

سلام در تاریخ 14/6/96جشنواره نونهالان استان جهت حضور در جشوارن کشور که در کردستان شهرستان بانه برگزار میگردد نفرات برتر6نفر انتخاب شدند انتخاب شدند.
1-مهدی وکیلی از اصفهان (انتخاب شد)
2-امیر علی میر آبادی از اصفهان(انتخاب شد)
3-سامان امیری از اصفهان
4-محمد مبین رضائی از اصفهان
5-ابوا لفضل سلمانیان از فلاورجان
6-حسین حیدر پور از نجف اباد
علی ابراهیمی از نجف اباد
8-محمد حسن ایمانیان از نجف اباد
9-ابوالفضل سلیمانی بابادی از زرین شهر
10اشکان باقری از شاه

ادامه مطلب  

استقبال مسئولین و مردم شهرستان حاجی آباد از کاراته کاران شهرستان حاجی اباد  

استقبال با شکوه از کاراته
کاران شهرستان حاجی اباد توسط مسئولین و مردم ورزش دوست شهرستان حاجی اباد
به
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد مسئولین و  مردم شهرستان حاجی اباد با
حضور  در محل  فرمانداری شهرستان حاجی اباد  با ورزشکاران و مدال آوران رشته ورزشی کاراته در
مسابقات بین المللی کاراته سبک های آزاد  که کشور ترکیه  اعزام گردید بودند ،مورد استقبال قرار خود قرار
دادند . .
در
این دیدار مسئولین  ضمن تبریک این موفقیت
به

ادامه مطلب  

استقبال مسئولین و مردم شهرستان حاجی آباد از کاراته کاران شهرستان حاجی اباد  

استقبال با شکوه از کاراته
کاران شهرستان حاجی اباد توسط مسئولین و مردم ورزش دوست شهرستان حاجی اباد
به
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد مسئولین و  مردم شهرستان حاجی اباد با
حضور  در محل  فرمانداری شهرستان حاجی اباد  با ورزشکاران و مدال آوران رشته ورزشی کاراته در
مسابقات بین المللی کاراته سبک های آزاد  که کشور ترکیه  اعزام گردید بودند ،مورد استقبال قرار خود قرار
دادند . .
در
این دیدار مسئولین  ضمن تبریک این موفقیت
به

ادامه مطلب  

استقبال مسئولین و مردم شهرستان حاجی آباد از کاراته کاران شهرستان حاجی اباد  

استقبال با شکوه از کاراته
کاران شهرستان حاجی اباد توسط مسئولین و مردم ورزش دوست شهرستان حاجی اباد
به
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد مسئولین و  مردم شهرستان حاجی اباد با
حضور  در محل  فرمانداری شهرستان حاجی اباد  با ورزشکاران و مدال آوران رشته ورزشی کاراته در
مسابقات بین المللی کاراته سبک های آزاد  که کشور ترکیه  اعزام گردید بودند ،مورد استقبال قرار خود قرار
دادند . .
در
این دیدار مسئولین  ضمن تبریک این موفقیت
به

ادامه مطلب  

مراسمات فاتحه شهریور 96  

مراسم اولین سالگرد  درگذشت مرحومه حاجیه خانم زهرا دشت بزرگ  مادر شهیدان عبداله وعلی شبرنگ روز پنجشنبه۲\۶\۹۶ ساعت ۱۸ الی  ۲۰در بهشت اباد قطعه یک  برگزار میگردد-----------------------------------------------------------------------------مراسم اولین سالگرددرگذشت مرحوم مشهدی علی جعفری5 شنبه 2 شهریور1396 ازساعت  17:30الی  19:30 آرامستان  بهشت رضا (ع) شوشتر برگزارمیگردد-------------------------------------------------------------------------------مراسم اولین سالگرد مرحوم حاج عبدالله اسکندری ومرحومه حا

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات اف اف تصویری (آیفون تصویری -ایفن) در سراسر محدوده ها و سمت های غرب و شمال غرب تهران  

سایت تخصصی دلتابان سرویس با مقالات روزانه تعمیرات و عیب یابی :            www.dtvp.irارائه خدمات تخصصی اف اف تصویری (ایفون تصویری یا ایفن ) شما همشهریان تهرانی در تمام محدوده های سمت غرب شمال غرب جنوب غرب تهران تمام خیابان های اصلی و فرعی در محل منزل ، محل کار ،کارگاه ،ساختمان و مجتمع ها از شهران خیابان اصلی شهران بلوار کوهسار شهران محدوده بلوار کوهسار ، شهران محدوده بهاران ، شهران کوهسار بهاران ، شهران خیابان بهاران،شهران شهرک نفت،

ادامه مطلب  

جهانگیری فرماندار حاجی اباد : وظیفه مسئولین است که زمینه ورزش همگانی را برای مردم فراهم نمایند.  

حمید جهانگیری فرماندار شهرستان حاجی اباد :باید مسئولین تمام تلاش
خود را بکار گیرند تا زمینه ورزش همگانی را در شهرستان فراهم نمایند  .
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش شهرستان حاجی اباد
حمید جهانگیری فرماندار شهرستان حاجی اباد روز یکشنبه  مورخ 15/5/96در جلسه شورای ورزش شهرستان که  در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار
گردید  ضمن خوش امد گوی به متولی ورزش
استان هرمزگان جناب اقای دانشور و هیئت همراه 
،از  تمامی مسئولین و دستندکاران
ور

ادامه مطلب  

جهانگیری فرماندار حاجی اباد : وظیفه مسئولین است که زمینه ورزش همگانی را برای مردم فراهم نمایند.  

حمید جهانگیری فرماندار شهرستان حاجی اباد :باید مسئولین تمام تلاش
خود را بکار گیرند تا زمینه ورزش همگانی را در شهرستان فراهم نمایند  .
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش شهرستان حاجی اباد
حمید جهانگیری فرماندار شهرستان حاجی اباد روز یکشنبه  مورخ 15/5/96در جلسه شورای ورزش شهرستان که  در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار
گردید  ضمن خوش امد گوی به متولی ورزش
استان هرمزگان جناب اقای دانشور و هیئت همراه 
،از  تمامی مسئولین و دستندکاران
ور

ادامه مطلب  

جهانگیری فرماندار حاجی اباد : وظیفه مسئولین است که زمینه ورزش همگانی را برای مردم فراهم نمایند.  

حمید جهانگیری فرماندار شهرستان حاجی اباد :باید مسئولین تمام تلاش
خود را بکار گیرند تا زمینه ورزش همگانی را در شهرستان فراهم نمایند  .
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش شهرستان حاجی اباد
حمید جهانگیری فرماندار شهرستان حاجی اباد روز یکشنبه  مورخ 15/5/96در جلسه شورای ورزش شهرستان که  در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار
گردید  ضمن خوش امد گوی به متولی ورزش
استان هرمزگان جناب اقای دانشور و هیئت همراه 
،از  تمامی مسئولین و دستندکاران
ور

ادامه مطلب  

بچه های مسجد المهدی ناجی اباد  

اتحب ان یلین قلبک و تدرک حاجتک ؟ارحم الیتيم و امسح راسه واطعمه من طعامکیلین قلبک و تدرک حاجتکایا دوست  داری که دلت نرم شودو به حاجتت برسی؟با یتيم مهربان باشو دست نوازش بر سر او بکشاز غذایت به او بخوراندلت نرم می شود و به حاجتت می رسیکنز العمال جلد ۳ صفحه

ادامه مطلب  

تعمیرآیفون تصویری اف اف و آیفن در سراسر محله ها و محدوده های سمت جنوب تهران  

مقالات تخصصی آیفون تصویری و نحوه عیب یابی در :  www.dtvp.ir     سرویس خدمات تخصصی اف اف ،آیفون تصویری،آیفون ، آیفن ،ایفون تصویری منزل،محل کار،کارگاه شما درسراسر محدوده سمت های منطقه جنوب،جنوب غربی،جنوب شرقی تهران بزرگ و حومه بزرگراه سعیدی،آیت ا...سعیدی،خیابان اصلی شمشیری،خیابان تفرشی شرقی،تفرشی غربی،محدوده خیابان اصلی شمشیری تفرشی غربی،خیابان رعنایی،خیابان حیدری،شمشیری خیابان دانشگاه نیروی هوایی،شمشیری خیابان دانشگاه هوایی شم

ادامه مطلب  

تعمیرآیفون تصویری اف اف و آیفن در سراسر محله ها و محدوده های سمت جنوب تهران  

مقالات تخصصی آیفون تصویری و نحوه عیب یابی در :  www.dtvp.ir     سرویس خدمات تخصصی اف اف ،آیفون تصویری،آیفون ، آیفن ،ایفون تصویری منزل،محل کار،کارگاه شما درسراسر محدوده سمت های منطقه جنوب،جنوب غربی،جنوب شرقی تهران بزرگ و حومه بزرگراه سعیدی،آیت ا...سعیدی،خیابان اصلی شمشیری،خیابان تفرشی شرقی،تفرشی غربی،محدوده خیابان اصلی شمشیری تفرشی غربی،خیابان رعنایی،خیابان حیدری،شمشیری خیابان دانشگاه نیروی هوایی،شمشیری خیابان دانشگاه هوایی شم

ادامه مطلب  

تراز آخرین قبولی پرستاری دانشگاه آزاد در کنکور 95  

در ادامه مطلب تراز آخرین فرد قبولی رشته پرستای در دانشگاه آزاد در کنکور 95 قرار داده شده است
عادی:
تهران 7897
کرج 7839
سنندج 7813
رشت 7819
کرمانشاه 8155
گرگان 7987
اصفهان 7753
تبریز 7762
قم 7790
ساری 7778
اهواز 7762
مشهد 7751
گچساران 7713
کاشان 7727
ارسنجان 7732
اردبیل 7709
ارومیه 7699
ورامین 7703
لاهیجان 7697
اراک 7650
همدان 7694
نجف آباد 7676
زنجان 7616
یزد 7595
مراغه7590
ساوه 7591
خرم آباد 7583
خوی 7583
چالوس 7579
بهبهان 7546
نیشابور 7544
بروجرد 7536
تنکابن 7533
فلاورجان 7443
دزفول 7454
میبد 7473
بندرعباس 7466
دورو

ادامه مطلب  

برگزاری جشن سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و تجلیل از مزدوجین ورزشکار سال95 در شهرستان حاجی اباد.  

جشن سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)
(روز ازدواج) و تجلیل از ورزشکاران مزدوج سال 1395 در شهرستان حاجی آباد برگزار گردید.
 
به گزارش روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی آباد جشن روز ازدواج سالروز ازدواج حضرت امیر
المؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)و تجلیل از ورزشکاران مزدوج سال 95با حضور میرزاده
نماینده و معاون محترم فرماندار اعضاء محترم شورای شهر و جمعی از مسئولین شهرستان حاجی
اباد به همت اداره ورزش و جوانا

ادامه مطلب  

برگزاری جشن سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و تجلیل از مزدوجین ورزشکار سال95 در شهرستان حاجی اباد.  

جشن سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)
(روز ازدواج) و تجلیل از ورزشکاران مزدوج سال 1395 در شهرستان حاجی آباد برگزار گردید.
 
به گزارش روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی آباد جشن روز ازدواج سالروز ازدواج حضرت امیر
المؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)و تجلیل از ورزشکاران مزدوج سال 95با حضور میرزاده
نماینده و معاون محترم فرماندار اعضاء محترم شورای شهر و جمعی از مسئولین شهرستان حاجی
اباد به همت اداره ورزش و جوانا

ادامه مطلب  

برگزاری جشن سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین علی(ع) و حضرت فاطمه(س) و تجلیل از مزدوجین ورزشکار سال95 در شهرستان حاجی اباد.  

جشن سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)
(روز ازدواج) و تجلیل از ورزشکاران مزدوج سال 1395 در شهرستان حاجی آباد برگزار گردید.
 
به گزارش روابط
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی آباد جشن روز ازدواج سالروز ازدواج حضرت امیر
المؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)و تجلیل از ورزشکاران مزدوج سال 95با حضور میرزاده
نماینده و معاون محترم فرماندار اعضاء محترم شورای شهر و جمعی از مسئولین شهرستان حاجی
اباد به همت اداره ورزش و جوانا

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات آیفون و اف اف و درب بازکن در تمام سمت و محدوده های غرب تهران  

www.dtvp.ir    مقالات تخصصی تعمیرات و عیب یابی آیفون و اف اف خدمات تعمیراتی تخصصی کارگاه فنی درسمت ها و محدوده ها ( اف اف،آیفن ،آیفون تصویری)درتمام مناطق غرب تهران: بلوار فردوس شرق،بلوار فردوس غرب،بهار شمالی،بهار جنوبی،فلکه دوم آریاشهر،اشرفی اصفهانی از جنوب به شمال، آیت اله کاشانی ، سازمان برنامه شمالی ،سازمان برنامه مرکزی،سازمان برنامه جنوبی،متروصادقیه،سازمان آب،فلکه اول آریاشهر،آریاشهر،بلواراباذر،خیابان مهران آیت اله کاشانی

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات آیفون و اف اف و درب بازکن در تمام سمت و محدوده های غرب تهران  

www.dtvp.ir    مقالات تخصصی تعمیرات و عیب یابی آیفون و اف اف خدمات تعمیراتی تخصصی کارگاه فنی درسمت ها و محدوده ها ( اف اف،آیفن ،آیفون تصویری)درتمام مناطق غرب تهران: بلوار فردوس شرق،بلوار فردوس غرب،بهار شمالی،بهار جنوبی،فلکه دوم آریاشهر،اشرفی اصفهانی از جنوب به شمال، آیت اله کاشانی ، سازمان برنامه شمالی ،سازمان برنامه مرکزی،سازمان برنامه جنوبی،متروصادقیه،سازمان آب،فلکه اول آریاشهر،آریاشهر،بلواراباذر،خیابان مهران آیت اله کاشانی

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی بلیط چارتری خرم آباد تهران  

خرید بلیط هواپیما خرم اباد تهران
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران رفت و برگشت 184 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.

جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
بلیط هواپیما خرم آباد به تهران
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لحظه آخر

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی بلیط چارتری خرم آباد تهران  

خرید بلیط هواپیما خرم اباد تهران
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران رفت و برگشت 184 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.

جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
بلیط هواپیما خرم آباد به تهران
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لحظه آخر

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی بلیط چارتری خرم آباد تهران  

خرید بلیط هواپیما خرم اباد تهران
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران رفت و برگشت 184 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.

جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
بلیط هواپیما خرم آباد به تهران
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لحظه آخر

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی بلیط هواپیما خرم اباد تهران  

رزرو بلیط هواپیما خرم آباد تهران
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران رفت و برگشت 184 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.

جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
قیمت بلیط هواپیما خرم آباد به تهران
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لح

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی بلیط هواپیما خرم اباد تهران  

رزرو بلیط هواپیما خرم آباد تهران
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران رفت و برگشت 184 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.

جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
قیمت بلیط هواپیما خرم آباد به تهران
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لح

ادامه مطلب  

خرید اینترنتی بلیط هواپیما خرم اباد تهران  

رزرو بلیط هواپیما خرم آباد تهران
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران رفت و برگشت 184 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.

جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به تهران
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
قیمت بلیط هواپیما خرم آباد به تهران
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لح

ادامه مطلب  

کانون آموزش والیبال شهرستان حاجی آباد با 60 والیبال آموز  

آموزش والیبال در شهرستان حاجی اباد با 60 هنرجو توسط کمیته آموزش
هیئت والیبال .
 
به گزارش
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد ،در راستای طرح غنی سازی اوقات
فراغت و استعداد یابی ورزشی در شهرستان حاجی آباد تعداد 60والیبال آموز به آموزش
این رشته ورزشی در شهرستان حاجی آباد  می
پردازند .
حسن عباسی
مسئول کانون آموزش والیبال در شهرستان حاجی آباد با بیان اینکه از ابتدایی سال 96
با همکاری اداره ورزش و جوانان و همچنین هیئت والیبال این شهر

ادامه مطلب  

کانون آموزش والیبال شهرستان حاجی آباد با 60 والیبال آموز  

آموزش والیبال در شهرستان حاجی اباد با 60 هنرجو توسط کمیته آموزش
هیئت والیبال .
 
به گزارش
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد ،در راستای طرح غنی سازی اوقات
فراغت و استعداد یابی ورزشی در شهرستان حاجی آباد تعداد 60والیبال آموز به آموزش
این رشته ورزشی در شهرستان حاجی آباد  می
پردازند .
حسن عباسی
مسئول کانون آموزش والیبال در شهرستان حاجی آباد با بیان اینکه از ابتدایی سال 96
با همکاری اداره ورزش و جوانان و همچنین هیئت والیبال این شهر

ادامه مطلب  

کانون آموزش والیبال شهرستان حاجی آباد با 60 والیبال آموز  

آموزش والیبال در شهرستان حاجی اباد با 60 هنرجو توسط کمیته آموزش
هیئت والیبال .
 
به گزارش
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان حاجی اباد ،در راستای طرح غنی سازی اوقات
فراغت و استعداد یابی ورزشی در شهرستان حاجی آباد تعداد 60والیبال آموز به آموزش
این رشته ورزشی در شهرستان حاجی آباد  می
پردازند .
حسن عباسی
مسئول کانون آموزش والیبال در شهرستان حاجی آباد با بیان اینکه از ابتدایی سال 96
با همکاری اداره ورزش و جوانان و همچنین هیئت والیبال این شهر

ادامه مطلب  

خرید بلیط چارتر خرم آباد مشهد  

قیمت بلیط هواپیما خرم آباد مشهد
قیمت بلیط هواپیما از خرم اباد به مشهد رفت و برگشت 259 هزار تومان با تخفیف ویژه من چارتر.


جهت رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به مشهد و بالعکس روی لینک زیر کلیک نمایید و در عرض کمتر از 1 دقیقه بلیط خود را رزرو کنید.
رزرو بلیط هواپیما از خرم اباد به مشهد
کلیک کن رزرو کن
در هنگام خرید به آرم من چارتر دقت فرمایید.
Www.ManCharter.Com
خرید بلیط هواپیما خرم آباد مشهد
عضو کانال تلگرامی ما شوید تا در جریان بلیط های لحظه آخری

ادامه مطلب  

مولی؛ دوستی یا رهبری  

اهل تسنن معتقدند حادثه عظیم و تاریخی غدیر خم و
سخنان و تاکیدات پیامبر اکرم (ص)، به معنای لزوم «محبت و دوستی » حضرت علی
(ع) است و بر امامت و لزوم پیروی از وی دلالت ندارد. دلیل آنان نیز معانی
متعدد واژه «ولایت » است. به گفته آنان، تا وقتی «ولایت » به دوستی قابل
حمل است، نمی توان به معنای دیگر آن تمسک جست. شیعه در این باره چه
دیدگاهی دارد؟
شیعه ماهیت حادثه غدیر خم و سخنان پیامبر اکرم (ص) را نصی صریح و قاطع
بر امامت حضرت علی (ع) می داند. در نگاه شیعیا

ادامه مطلب  

مولی؛ دوستی یا رهبری  

اهل تسنن معتقدند حادثه عظیم و تاریخی غدیر خم و
سخنان و تاکیدات پیامبر اکرم (ص)، به معنای لزوم «محبت و دوستی » حضرت علی
(ع) است و بر امامت و لزوم پیروی از وی دلالت ندارد. دلیل آنان نیز معانی
متعدد واژه «ولایت » است. به گفته آنان، تا وقتی «ولایت » به دوستی قابل
حمل است، نمی توان به معنای دیگر آن تمسک جست. شیعه در این باره چه
دیدگاهی دارد؟
شیعه ماهیت حادثه غدیر خم و سخنان پیامبر اکرم (ص) را نصی صریح و قاطع
بر امامت حضرت علی (ع) می داند. در نگاه شیعیا

ادامه مطلب  

مولی؛ دوستی یا رهبری  

اهل تسنن معتقدند حادثه عظیم و تاریخی غدیر خم و
سخنان و تاکیدات پیامبر اکرم (ص)، به معنای لزوم «محبت و دوستی » حضرت علی
(ع) است و بر امامت و لزوم پیروی از وی دلالت ندارد. دلیل آنان نیز معانی
متعدد واژه «ولایت » است. به گفته آنان، تا وقتی «ولایت » به دوستی قابل
حمل است، نمی توان به معنای دیگر آن تمسک جست. شیعه در این باره چه
دیدگاهی دارد؟
شیعه ماهیت حادثه غدیر خم و سخنان پیامبر اکرم (ص) را نصی صریح و قاطع
بر امامت حضرت علی (ع) می داند. در نگاه شیعیا

ادامه مطلب  

مولی؛ دوستی یا رهبری  

اهل تسنن معتقدند حادثه عظیم و تاریخی غدیر خم و
سخنان و تاکیدات پیامبر اکرم (ص)، به معنای لزوم «محبت و دوستی » حضرت علی
(ع) است و بر امامت و لزوم پیروی از وی دلالت ندارد. دلیل آنان نیز معانی
متعدد واژه «ولایت » است. به گفته آنان، تا وقتی «ولایت » به دوستی قابل
حمل است، نمی توان به معنای دیگر آن تمسک جست. شیعه در این باره چه
دیدگاهی دارد؟
شیعه ماهیت حادثه غدیر خم و سخنان پیامبر اکرم (ص) را نصی صریح و قاطع
بر امامت حضرت علی (ع) می داند. در نگاه شیعیا

ادامه مطلب  

Busy but happy andromeda ^~^  

داداش من بی خاصیت ترین پسر دنیاست. بیست و سه چار سال عمر داره دو تا دونه کار مفید نکرده تو عمرش. خاصیتش همینه که به پر و پا من بپیچه و من و سین جیم کنه و بره فوتبال و عاشق رانندگی باشه. جاست دیس اند ناثینگ الس ریلی.
چرا؟! چون از بدو تولد دارم التماسش میکنم بره برام سی دی فتوشاپو بخره :| 
آخرم کلی اون سرم داد و بیداد کرد و منم سرش جیغ جیغ کردم و آخرم مامانم خرید :| 
تا ۸ و نیم که کلاسم تموم شد با داداشم حرف نزدم، نکبت. والا پررو اَچکِ منو در میاره :| 
چجو

ادامه مطلب  

Busy but happy andromeda ^~^  

داداش من بی خاصیت ترین پسر دنیاست. بیست و سه چار سال عمر داره دو تا دونه کار مفید نکرده تو عمرش. خاصیتش همینه که به پر و پا من بپیچه و من و سین جیم کنه و بره فوتبال و عاشق رانندگی باشه. جاست دیس اند ناثینگ الس ریلی.
چرا؟! چون از بدو تولد دارم التماسش میکنم بره برام سی دی فتوشاپو بخره :| 
آخرم کلی اون سرم داد و بیداد کرد و منم سرش جیغ جیغ کردم و آخرم مامانم خرید :| 
تا ۸ و نیم که کلاسم تموم شد با داداشم حرف نزدم، نکبت. والا پررو اَچکِ منو در میاره :| 
چجو

ادامه مطلب  

تهیه استارتر و مایه پنیر (word)  

تهیه استارتر و مایه پنیر (word)

فرمت فایل : ورد تعداد صفحه :18 تهیه استارتر و مایه پنیر : استاتر : شامل میکروارگانیسم های فروفیل و ترموفیل می باشد. در مجموع استارتر برای کاهش PH و ایجاد آروما و طعم مناسب پنیر به مور استفاده قرار می گیرد. میکرو ارگانیسم های فروفیل تولید دی استیل می کنند که باعث طعم و عطر کره ای در پنیر می شود. استارترهای ترموفیل در تولید اسید بیشتر نقش دارند و باعث کاهش PH ژنتیت می شود که محیط مناسب را جهت فعالیت دنت به وجود م

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1